Spregovori

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 1. 3. 2022 - 28. 2. 2023
Vrednost projekta: 6.000 evrov

V času šolanja na daljavo so strokovnjaki za področje nasilja začeli opozarjati, da bo prišlo do povečanja nasilja. Zaradi zaprtja družbe je pomoč za žrtve postala manj dostopna, postalo pa je tudi jasno, kako pomembno vlogo imajo na tem področju šole. Težja dostopnost pomoči je še povečala problem, ki je skupen različnim vrstam nasilja – o njih je težko spregovoriti tako žrtvam kot tudi opazovalcem, ki so nasilje opazili ali so se jim žrtve zaupale.

Projekt Spregovori se te problematike loteva s predavanji in delavnicami za dijake, pedagoške delavce in otroke. Vsako od treh ciljnih skupin bomo usposobili, da bodo različne vrste nasilja lažje zaznali in se nanj v okviru svojih zmožnosti tudi ustrezno odzvali.

Prvi sklop bo namenjen srednješolskim učiteljicam, učiteljem in svetovalni službi. Učitelji bodo na delavnicah ob strokovni pomoči izdelali protokol za ukrepanje v primerih vrstniškega nasilja na svoji šoli. Pri tem bodo pozorni predvsem na same kadrovske in časovne zmožnosti, da bo protokol res izvršljiv.

Drugi sklop delavnic bo ozaveščal mlade, da bodo nasilje in nadlegovanje sposobni zaznati in se nanj aktivno odzvati. Dijaki bodo na delavnicah pripravili priročnik za prepoznavanje in ravnanje ob različnih vrstah nasilja, ki bo na spletu dostopen tudi drugim mladim.

Tretji sklop bo mladim omogočil, da se z nasiljem soočijo skozi glasbo na rap delavnicah. Na ta način bomo podprli žrtve, opazovalce in storilce nasilja, da bodo svoje stiske lažje izrazili na zdrav, produktiven način.

V četrtem sklopu se bomo osredotočili na osnovnošolce. Na delavnicah jim bomo predstavili, kakšne vrste nasilja poznamo in kako ravnati v različnih situacijah. Pri tem bomo poudarili vlogo in pomen varnih točk.

S projektom bomo usposobili mlade in otroke, da bodo nasilje sposobni zaznati in se nanj odzvati, prav tako pa bomo krepili tudi zmožnost lokalnih srednjih šol, da nasilje prepoznajo, pripravijo protokol in ustrezno ukrepajo.

Kontaktna oseba: Nika Rudolf

Spregovori

Nosilec projekta: Društvo prijateljev mladine občin Postojna in Pivka PO-PI

Partnerji: Zveza društev Mladinski center Postojna, Šolski center Postojna, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna