V okviru šole

Razpis: Javni razpis za srednje projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 2. 6. 2023–30. 4. 2024
Vrednost projekta: 24.316,86 evrov

V okviru šole je 12-mesečni projekt, ki se osredotoča na izboljšanje kvalitete šolskega življenja LGBTIQ+ (v nadaljevanju kvir) dijakinj* ter na ozaveščanje in spodbujanje šolskih delavk in bodočih šolskih delavk k aktivnemu sodelovanju pri ustvarjanju varnih prostorov znotraj šole za kvir dijakinje. Po raziskavah so kvir dijakinje v neenakopravnem položaju, saj se soočajo z diskriminacijo in različnimi vrstami nasilja tekom celotnega šolskega procesa.

Na začetku in koncu projekta V okviru šole bosta Društvo DIH in Mladinski kulturni center Maribor opravila raziskave o kvaliteti šolskega življenja kvir dijakinj na srednjih šolah, nasilju, ki ga doživljajo ter o njihovi samopodobi in samosprejemanju. Izmerile bodo, kako na kvir dijakinje vplivajo njim namenjene redne šolske aktivnosti. Na podlagi ugotovitev bodo izdale publikacijo za šolske delavke, kjer bodo problem nasilja nad kvir dijakinjami in njihovega nesprejemanja (tako s strani vrstnic kot s strani šolskih delavk) predstavile, navedle svoje ugotovitve, podale smernice za organiziranje šolskih aktivnosti za kvir dijakinje in smernice o spopadanju s fobijami v šolskem prostoru. Publikacijo bomo poslale vsem 178 srednjim šolam v Sloveniji. Podrobneje jo bodo predstavile na obeh srednjih šolah vključenih v program, ter na vseh treh slovenskih pedagoških fakultetah.

Društvo DIH locirano v Ljubljani, bo v partnerstvu z Mladinskim kulturnim centrom Maribor organiziralo štiri različne aktivnosti mesečno, ki bodo namenjene kvir dijakinjam na srednji šoli v Mariboru in srednji šoli v Ljubljani. Ena od teh aktivnosti bo vsak mesec namenjena tudi t.i. hetero-homo navezi, kjer bo vsak mesec pogovorna skupina namenjena vsem dijakinjam, ne glede na to ali so del kvir skupnosti ali ne. S tem želijo okrepiti povezanost kvir dijakinj z ostalimi in povečati sprejemanje kvir posameznic v njihovem šolskem okolju. Na dogodkih bodo obravnavale osnovne pojme kvir skupnosti, naslavljale vprašanja in težave, ki jih imajo kvir dijakinje, izvedle delavnice, kjer bodo udeleženke spoznale, kako izboljšati svoje počutje, ter ustvarile podpirajočo skupnost med njimi, ki bo ostala aktivna tudi po koncu njihovega projekta.

* V prijavnem obrazcu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v ženski slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Kontaktna oseba: Lan Aidan Remec
rainbow-flag-7969658_640

Nosilec projekta: Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico

Partner: Mladinski kulturni center Maribor