Varuhi naravnih gozdov

Razpis: Javni razpis za srednje in velike projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1.10.2020 do 30.9.2022
Vrednost projekta: 107.550 evrov (152.550 evrov z načrtovanimi donacijami za odkup gozdnih površin)

Projekt Varuhi naravnih gozdov je nastal kot odziv na poslabšanje naravovarstvenega stanja naših gozdov v zadnjih letih zaradi vedno bolj intenzivnega gospodarjenja. Z denarnimi spodbudami za gospodarjenje z gozdom se je sečnja začela tudi v gozdovih, ki so bili dolga desetletja prepuščeni naravnim procesom, zanje pa je značilna velika pestrost živega sveta. Površina obstoječih gozdnih rezervatov je premajhna za ohranjanje te pestrosti. Na ptice negativno vpliva tudi vznemirjanje zaradi povečanja rekreacije in fotografiranja v naravi. Ker je ohranjena narava eden glavnih temeljev našega zdravega življenjskega okolja, s poslabševanjem stanja naših gozdov, ki je v Sloveniji najobsežnejši in tudi najpomembnejši ekosistem, izgubljamo prav vsi.

Prav zato je projekt zastavljen tako, da bomo lahko vsi tudi prispevali pri novih rešitvah. Varuhi nas bodo v okviru ozaveščevalne kampanje seznanili z žalostnimi dejstvi o stanju slovenskih gozdov in nas naučili, kako pomemben je gozd, v katerem se ne gospodari in je prepuščen naravnim procesom. Lahko bomo oddali glas podpore za ohranjanje naravnih gozdov na spletu in družbenih omrežjih, prispevali za odkup gozdnih površin na spletni platformi, se udeležili gozdnih ekskurzij ali preprosto širili sporočila. DOPPS bo z zbranimi sredstvi odkupil vsaj 10 hektarjev ciljnih gozdnih površin, ki bodo dolgoročno izvzete iz gospodarjenja in namenjene zagotavljanju pogojev za preživetje ogroženih gozdnih vrst ptic, kot sta belohrbti detel in divji petelin. Tisti bolj vešči opazovanja ptic boste povabljeni k sodelovanju v mreži varuhov divjega petelina, planinskega orla in sokola selca, spremljali stanje rastišč in gnezd teh vrst ter izvajali varstvene akcije v primeru njihove ogroženosti.

Varuhi naravnih gozdov bodo za izboljšanje varstva ptic naravnih odraslih gozdov veliko delali tudi z odgovornimi državnimi organi in stroko. V sodelovanju z njimi bodo iskali rešitve za izboljšanje neprimernih ukrepov gozdarske politike in posodobitev zakonodaje za preprečevanje vznemirjanja ogroženih živalskih vrst ter se vključili v prenovo gozdnogospodarskih načrtov. Na podlagi raziskovalnega dela bodo predlagali tudi razglasitev vsaj treh novih gozdnih rezervatov, ki so pomembni za izpopolnitev obstoječe mreže rezervatov tam, kjer imajo gozdne ptice zaradi gospodarjenja največ težav.

Kontaktna oseba: Tilen Basle
Foto: Tomaž Mihelič

Nosilec projekta: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

Partner iz države donatorice: Norveško ornitološko društvo
Foto: Tomaž Mihelič