Vez(enine) skupnosti – odprimo prostore, povežimo skupnost!

Razpis: Javni razpis za srednje projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2024
Vrednost projekta: 49.527,25 evrov

Projekt Vez(enine) skupnosti je nastal kot odziv na starajočo se družbo. Starejši so vse prevečkrat odrinjeni na rob družbe in institucijam primanjkuje alternativnih oblik pomoči. S projektom želimo opozoriti na pomembnost skupnosti za dobrobit posameznika in vlogo prostorov pri omogočanju tvorjenja skupnosti ter vzajemne skrbi. Za vzpostavitev vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe bodo prav toliko kot dostopne javne socialno varstvene storitve in socialnovarstveni programi pomembni preventivni ukrepi, kot so zagotavljanje ustreznih stanovanjskih pogojev, vzpostavljanje skupnostnih prostorov, ki omogočajo srečevanja, samopomoč in izmenjavo, ter podpora neformalnim oskrbovalcem.

V okviru projekta bomo raziskali dobre prakse skupnostnih oblik pomoči in skupnostne stanovanjske prakse v dolgotrajni oskrbi. Starejšim, njihovim sorodnikom, formalnim in neformalnim oskrbovalcem in vsem ostalim zainteresiranim bomo izsledke predstavili na potujoči razstavi, s katero bomo gostovali v različnih lokalnih skupnostih. Razstavo bodo pospremili zanimivi dogodki in posveti, s katerimi bomo ustvarjali priložnosti za srečevanja in pogovore o potrebah in izkušnjah na področju dolgotrajne oskrbe Govorili bomo o tem, kako bi želeli, da je v starosti poskrbljeno za nas in naše bližnje. Predloge in pobude bomo naslovili tudi na lokalne in državne odločevalce, da bi skupaj iskali poti za njihovo uresničevanje.

Obenem bomo v sodelovanju z zainteresiranimi zavodi iskali nove načine, kako povezati domove starejših občanov z življenjem izven njih in obratno, kako skupnost pripeljati v institucijo, ter poskrbeti, da vrata med enimi in drugimi ostanejo odprta. V domovih bomo pomagali vzpostavljati in nadgrajevati kakovostne oblike prostovoljstva, ki predstavljajo dober in dostopen način pomoči, odpiranja v skupnost in spletanja trajnih vezi z lokalnim prebivalstvom.

Kontaktna oseba: Katarina Rotar
crochet-1864716_640

Nosilec projekta: Slovenska filantropija

Partnerji: IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora, Skupnost socialnih zavodov Slovenije