Volilna pravica ni kaprica – Gibanje za odpravo odvzema volilne pravice osebam z invalidnostjo

Razpis: Javni razpis za srednje projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 15. 4. 2023–14. 4. 2024
Vrednost projekta: 49.650,21 evrov

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bila v maju 2019 na volitvah v Evropski parlament onemogočeno voliti 2.035 slovenskim državljanom, med drugim na podlagi invalidnosti. Dejstvo je, da število odvzemov volilne pravice narašča. V času parlamentarnih volitev v aprilu 2022 je bilo državljanov, ki jim je bila odvzeta volilna pravica, več kot 3.016. Na dan 13. januar 2023 pa je bilo takih državljanov že 3.505.

Volilna pravica je ena temeljnih pravic v naši državi. Osebe z intelektualno invalidnostjo pa ne morejo voliti zaradi predsodkov o njihovih sposobnostih.

Menimo, da je 7. člen Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) v nasprotju z določbami Ustave. Dosledna uporaba 43. člena Ustave in zlasti 29. člena Konvencije o pravicah oseb z invalidnostjo bi morala pripeljati do tega, da ima vsak_a polnoletni_a slovenski_a državljan_ka pravic voliti in biti voljen_a.

To bomo dosegli: Naš končni cilj je sprememba ZVDZ, saj imamo vsi ljudje pravico do polnega sodelovanja v političnem in javnem življenju – tudi osebe z invalidnostjo.

Prvi korak: Na Trgu republike, tj. pred Državnim zborom RS, v Ljubljani je v začetku maja potekalo zborovanje, s katerim smo glasno povedali, da v državi, ki je že leta 2008 ratificirala Konvencijo o pravicah oseb z invalidnostjo, ni prostora za postopke, v katerih bi sodniki ali zdravniki ocenjevali volilno sposobnost osebe ter nato dali »zeleno« luč – ali pa tudi ne!

Drugi korak: Osebe z intelektualno oviranostjo potrebujejo pomoč, da se lahko vključujejo v politično in javno življenje. Državi bomo pokazali, kakšen  pristop bi morala ubrati – med pomočjo posamezniku in odvzemom pravic je velika razlika!

Tri nevladne organizacije – Zveza Sonček, Zavod Risa in Društvo za kulturo inkluzije –  partnersko izvajamo projekt »Volilna pravica ni kaprica«, Gibanje za odpravo odvzema volilne pravice osebam z invalidnostjo.

Kontaktna oseba: Irena Vovk Terčič
ballot-box-g9828d5b05_640

Nosilec projekta: Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so. p.

Partnerji: Zavod Risa, Društvo za kulturo inkluzije