Za brezplačno javno šolstvo

Razpis: Javni razpis za srednje projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1. 4. 2023–31. 3. 2024
Vrednost projekta: 49.831,25 evrov

Osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji je obvezno. V družbi prevladuje splošno prepričanje, da je zato tudi brezplačno. Vendar to ne drži. Starši morajo plačevati za šolsko prehrano, delovne zvezke, šolske potrebščine, šole v naravi, kulturne in športne dneve, torej stvari, ki so sestavni del procesa vzgoje in izobraževanja. Vendar pa vseh teh stroškov, nekateri starši ne morejo plačati. To ima mnoge negativne učinke: stigmo otrok in njihovih staršev, nižjo udeležbo v šolskih aktivnostih in neenakost pogojev glede usvajanja znanja. Vse to lahko otroka zaznamuje za celo življenje. Javna osnovna šola trenutno torej ne zagotavlja enakih možnosti za optimalni razvoj in šolsko uspešnost čisto vseh otrok, kot bi to celo glede na zakonske cilje morala. Breme krpanja lukenj socialne države v zvezi z javno osnovno šolo, je trenutno na ramenih humanitarnih organizacij in posameznikov oz. posameznic.

V Inštitutu 8. marec smo zato v aprilu 2023 začeli s projektom Za brezplačno javno šolstvo, ki bo trajal eno leto. Njegov namen je celovita priprava konkretnih predlogov sistemskih sprememb, ki bodo sledile cilju, da javno osnovnošolsko izobraževanje, dejansko postane brezplačno. K pripravi teh predlogov smo povabili strokovnjake na področju vzgoje in izobraževanja, sodelovali pa bomo tudi s humanitarnimi organizacijami in z zainteresirano javnostjo. Do julija bomo z relevantnimi humanitarnimi organizacijami opravili vsebinske pogovore in skupaj z omenjenimi strokovnjaki opravili analizo obstoječega stanja v Sloveniji, ter raziskali, kakšne rešitve glede problema poznajo v tujini. Potem bomo med julijem in avgustom skupaj z njimi delali na oblikovanju celovitih konkretnih predlogov sistemskih sprememb in se začeli o tem pogovarjati tudi z našimi že obstoječimi prostovoljci, ter k sodelovanju v kampanji povabiti še nove. Med avgustom in januarjem pa bo naš osrednji fokus komuniciranje pripravljenih sistemskih predlogov s širšo javnostjo. O tem bomo govorili na socialnih omrežjih, javnih dogodkih po različnih krajih v Sloveniji in drugje. Zadnja faza tega projekta pa bo potekala med januarjem in marcem. V tem obdobju bomo predloge sistemskih sprememb zagovarjali pred različnimi predstavniki oblasti in skušali narediti vse, da bodo predlogi v zakonodajnem postopku tudi sprejeti.

Kontaktna oseba: Maja Koražija
school-1974369_640

Nosilec projekta: Inštitut 8. marec