Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor

Razpis: Javni razpis za institucionalno podporo
Prednostno področje: Krepitev nevladnih organizacij
Trajanje: 1. 6. 2021 - 30. 4. 2024
Vrednost: 90.000,00 evrov

Pekarna Magdalenske mreže deluje na področju mladine, kulture in civilne družbe. V zavodu gradijo spodbudno okolje za povezovanje, soupravljanje, angažirano ustvarjanje ter civilnodružbeni aktivizem.

Leta 2010 so kot rezultat mednarodne konference New Times New Model, na kateri so z vidika zagovorništva predstavili primere dobrih praks upravljanja prostorov neodvisne kulture širom Evrope, razvili prvi slovenski model upravljanja prostorov alternativne kulture, ki določajo razmerja med lastnikom (občino), tehničnim upraviteljem (javnim zavodom) in uporabniki (NVO in samoorganizirane skupine).

Razvili so model kritične pismenosti, namenjen za uporabo pri delu z mladimi, mladinskimi in pedagoškimi delavci. Metode in orodja kritične pismenosti ciljnim javnostim omogočajo, da pismenosti, tako v smislu branja kot ustvarjanja pisanih, vizualnih in avdiovizualnih besedil, dodajajo kritičnost kot etično in politično dimenzijo, usmerjeno v pravično sobivanje. Na izobraževanjih želijo posameznice in posameznike naučiti, da sta jezik ter dostop do informacij in znanja ključni osi vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po katerih se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje. Razvijanje kritične pismenosti omogoča zmožnost kritičnega branja besedil, samostojnega ustvarjanja besedil in družbenoangažiranih akcij.

S festivalom StopTrik MFF, ki ga organizirajo že 11 let in je prvi in največji festival stop animacije v Evropi, v Maribor vsako leto pripeljejo animatorsko skupnost z različnih koncev sveta, občinstvu pa odpirajo pogled na dragocen, a v širši javnosti manj zastopan filmski format. Maribor so tako postavili na zemljevid evropskih mest s kakovostnimi filmskimi festivali, StopTrik pa prispeva tudi h kulturnemu in turističnemu razvoju mesta.

Skozi umetniško rezidenčno platformo SobaZaGosteMaribor spodbujajo pretok mariborske z mednarodno ustvarjalno sceno, zagotavljajo večjo prisotnost tujih ustvarjalcev v mestu in povezujejo umetniško skupnost z drugimi skupnostmi v lokalnem okolju. Z vsebinskim upravljanjem galerijskega prostora na Koroški18 (Galerija K18), prispevajo k večji veljavi angažirane umetnosti in spodbujajo teoretsko izobraževanja s področja umetnosti.

Kot koordinator lokalne mreže prostovoljskih organizacij »Prostovoljstvo v Mariboru« si prizadevajo za vzpostavljanje ugodnega sistemskega okolja za razvoj prostovoljstva in priznavanje pomena ter vloge prostovoljstva v lokalnem okolju.

V prihodnjih treh letih bodo programske stebre organizacije tematsko poenotili okoli ključnih tem, s čimer se bodo ažurno odzivali na aktualne družbene razmere, učinkoviteje dosegali ciljne skupine in pridobili večjo prepoznavnost v družbi in medijih.  Vzpostavili bodo center kritične pismenosti, ki bo mlade in pedagoške delavke ter delavce spodbujal k uporabi orodij kritične pismenosti za angažirano sodelovanje v družbenem življenju. Kot živahna umetniška skupnost bodo v lokalnem okolju odpirali aktualna družbena vprašanja. Poskrbeli bodo za večjo razširjenost in priljubljenost animiranega kratkometražnega filma za odrasle, tudi s pomočjo festivala StopTrik. Promovirali pa bodo tudi pomen in vlogo prostovoljstva v lokalnem okolju, predvsem med mladimi in prostovoljskimi organizacijami.

Kontaktna oseba: Urška Breznik
pmm.w