Mesec: julij 2020

Razdeljena sredstva Javnega razpisa za srednje in velike projekte – ACF Slovenija

Prišli smo do konca poti prvega od štirih razpisov Programa ACF Slovenija. Razdelili smo 1.469.431,15 EUR in podprli 21 projektov (13 srednjih in 8 velikih projektov), od katerih so trije uvrščeni na rezervno listo.

Pot je bila dolga. Od 163 prispelih prijav iz vse Slovenije (11 statističnih regij), se jih je v drugo fazo uvrstilo 69. Oddanih je bilo 62 prijav, ocenjenih 56: 28 v okviru programskega rezultata Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij (9 za srednje in 19 za velike projekte), 6 v okviru programskega rezultata Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam (3 za srednje in 3 za velike projekte) in 22 v okviru programskega rezultata Opolnomočene ranljive skupine (9 za srednje in 13 za velike projekte). Odbor za izbor projektov je za sofinanciranje priporočil 18 projektnih idej (11 za srednje in 7 za velike). Na posebno rezervno listo so bile uvrščene 3 projektne ideje (2 za srednje in 1 za velike). Za sofinanciranje je bilo izbranih 8 (+ 2 rezervi) vlog v okviru programskega rezultata Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij (4 za srednje in 4 za velike projekte), 5 v okviru programskega rezultata Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam (3 za srednje in 2 za velike projekte) in 4 (+ 1 rezerva) v okviru programskega rezultata Opolnomočene ranljive skupine (3 za srednje in 1 za velike projekte). Prijavitelji podprtih projektov prihajajo iz 6 različnih statističnih regij (Goriške, Koroške, Obalno-kraške, osrednjeslovenske, Podravske in Pomurske).

60.568,85 EUR je ostalo neporabljenih in bodo premeščeni na mikro projekte.

Seznam podprtih projektov

V okviru Programa ACF v Sloveniji je še vedno odprt Javni poziv za mikro projekte oz. hiter odziv. Na voljo je še 15.135,85 EUR. Trenutno smo v procesu prenosa dodatnih 60.000 EUR na ta javni poziv. Pred prijavo si natančno preberite Javni poziv in Smernice za prijaviteljeodgovore na pogosta vprašanja, poglejte posnetek informativne delavnice in gradivo z informativne delavnice, na voljo pa je tudi video!

Jeseni pa bomo objavili nov razpis, in sicer za institucionalno podporo – prvič v Sloveniji bo za NVO na voljo prava institucionalna podpora!

Znani so prejemniki prvih sredstev razpisa za »hiter odziv«

Znani so prvi štirje projekti, ki bodo prejeli sredstva razpisa za »hitri odziv« oziroma mikro projekte. Projekti, ki so prepričali odbor za izbor ACF projektov in bodo prejeli sredstva v skupni vrednosti 19.903,40 evrov, so:

  • Kampanja ozaveščanja o razmerah na Balkanski poti (Kulturno društvo Gmajna)
  • Twitter brigade (Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja)
  • Spregledani otroci (Društvo Vesele nogice)
  • Samo JA pomeni JA (Društvo za nenasilno komunikacijo)

V skladu za mikro projekte ostaja še dobrih 20.000 evrov.

Tudi vi razmišljate o (ponovni) prijavi? Bistvo javnega poziva je na kratko predstavljeno v novem videu!

Pred prijavo si tudi dobro preberite Javni poziv in Smernice za prijavitelje, odgovore na pogosta vprašanja, poglejte posnetek informativne delavnice in gradivo z informativne delavnice.