Akademija Amnesty

- Izobražujejo mlade za aktivno državljanstvo in človekove pravice.

Nosilec projekta: Amnesty International Slovenije
Partner iz države donatorice: Amnesty International Norveška
Partnerji: Fakulteta za družbene vede, Filozofska fakulteta, Zdravstvena fakulteta, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem.