Kritično opismenjevanje o teorijah zarot

Nosilec projekta: Inštitut za delavske študije
Partnerji: Zavod MARŠ, Pekarna Magdalenske mreže Maribor