Obleka naredi človeka

– Za okolju in ljudem prijazno modo.

Nosilec projekta: Zavod za pravično trgovino, 3MUHE
Partnerja: Ekologi brez meja in Focus, društvo za sonaraven razvoj