Postaja za mlade – Opolnomočenje mladih v lokalni skupnosti

Nosilec projekta: Društvo varno aktivnih poti-VAP
Partner: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina