Samo ja pomeni ja

– Spremenili so opredelitev posilstva v slovenskem kazenskem zakoniku.

Nosilec projekta: Društvo za nenasilno komunikacijo
Partnerji: Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, Društvo Amnesty International Slovenije in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC