Spregovori

Nosilec projekta: Društvo prijateljev mladine občin Postojna in Pivka PO-PI
Partnerji: Zveza društev Mladinski center Postojna, Šolski center Postojna, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna