Varuhi naravnih gozdov

Nosilec projekta: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Partner iz države donatorice: Norveško ornitološko društvo