Varuhinje rek

Nosilec projekta: KUD Center 21/Hupa Brajdič
Partnerji: Inštitut Lutra, Red Tree Heritage, Mladi za podnebno pravičnost, Civilna Iniciativa Litija