Varuhinje rek

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 20. maj 2022–19. maj 2023
Vrednost projekta: 20.000,00 evrov

Osrednji cilj projekta Varuhinje rek je povečati ozaveščenost slovenske javnosti o pomenu varovanja naravnih in človeških okolij, predvsem vodotokov, ter spodbujanje aktivnega državljanstva na tem področju. Vsakdo je lahko varuhinja oziroma varuh rek in vsakdo od nas je lahko zaščitnik narave.

V naravovarstvenem projektu bomo povezali znane slovenske fotografe, naravovarstvenike, novinarje, umetnike in druge predstavnike civilne družbe ter lokalnih skupnosti. Pripravili bomo skupno fotografsko razstavo, ki jo bosta zaznamovala dva osrednja motiva; slovenske reke in njihove varuhinje: naravovarstvenice, umetnice, delavka v turizmu, ribička, potapljačica itd.

Razstavo bodo spremljale okrogle mize, delavnice za lokalne aktiviste in otroke ter umetniški dogodki, načrtujemo pa tudi obsežno medijsko kampanjo. Z razstavo in spremljajočimi dogodki, ki bodo potekali na različnih koncih Slovenije, želimo vplivati tudi na lokalne politične predstavnike, da problematiki zaščite vodotokov namenijo več pozornosti in poskušajo najti rešitve za konkretne lokalne izzive.

S projektom bomo nagovorili fotografe, ljubitelje fotografije, naravovarstvenike, ljubitelje narave – taborniška, ribiška, rekreativna in druga društva ter posameznike –, mlade in šolske otroke, angažirane kulturnike, turiste, novinarje ter predstavnike različnih civilnodružbenih iniciativ in lokalnih skupnosti.

Kontaktna oseba: Alja Bulič

hendrik-kespohl-8qo4bm1p0Tk-unsplash

Nosilec projekta: KUD Center 21/Hupa Brajdič

Partnerji: Inštitut Lutra, Red Tree Heritage, Mladi za podnebno pravičnost, Civilna Iniciativa Litija