Brezplačni integracijski center pomoči za ukrajinske begunce v Sloveniji

Razpis: Javni razpis za srednje projekte
Prednostno področje: Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin
Trajanje projekta: 10. 5. 2023–9. 12. 2023
Vrednost projekta: 19.239,00 evrov

Vojna v Ukrajini je spremenila življenja milijonov ljudi. Več kot 8.000 beguncev iz Ukrajine je našlo zatočišče v Sloveniji in veliko se jih nima kam vrniti, zato želijo začeti svojo poklicno pot v novi državi kot zaposleni, podjetniki ali samostojni podjetniki. Težavo predstavlja pomanjkanje informaciji o tem, kako začeti, in hkrati pogosto pomanjkanje poguma in motivacije za novo pot. Medkulturne raziskave dokazujejo, da so migranti v manjši meri vključeni v vseživljenjsko učenje in izobraževanje kot drugi prebivalci države sprejema.

Zaradi priseljevanja ukrajinskih beguncev smo na Zavodu Dress for Success ustanovili brezplačni integracijski center pomoči za ukrajinske begunce v Sloveniji. Center deluje od 17. avgusta 2022 v okviru podpisanega dogovora z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) v Mariboru. Ljudem pomagamo pri okrevanju, vključevanju v novo okolje in jih spodbujamo pri povezovanju s slovenskimi poslovnimi ter podjetniškimi skupnostmi. Integracijski center pomoči pokriva področja, ki temeljijo na najboljših praksah iz Evrope, kot so: poklicna in jezikovna podpora, svetovanje pri zaposlitvi, napotitev na delo, prilagajanje novi družbi, vključevanje v različne družabne, učne, športne, kulturne in prostočasne aktivnosti. Konkretno v tem času dvakrat tedensko sprejemamo osebe (okoli 10 ljudi na teden), ki potrebujejo informiranje, pomoč pri nostrificiranju diplom, zaposlitvi in pogovor o individualnih težavah, ki jih skupaj rešujemo. Mesečno organiziramo delavnice, kjer udeležencem pomagamo z informacijami o možnostih in načinih ustanovitve podjetja, razvijanju poslovnih idej, zakonodaji, zahtevah za registracijo ali selitvijo podjetja v novo državo ter razumevanju njihovih pravic in odgovornosti. Delavnic se vsak mesec udeleži med 25 in 30 ljudi. V okviru projekta smo izvedli tudi delavnico za integracijo družinskih članov, konkretno ukrajinskih otrok in mladih (od 14. do 18. leta), na kateri smo govorili o možnostih usposabljanja in izobraževanja v slovenskih izobraževalnih programih. V okviru centra zaradi znanja ukrajinskega jezika ljudi spremljamo tudi na obiskih v uradnih institucijah.

Na delavnicah bodo udeleženci pridobili znanje in informacije, ki jim bodo pomagale pri ustanovitvi podjetja, razvoju podjetniških idej in jih bodo spodbujale pri osebni in strokovni rasti. Delavnice bodo udeležencem prav tako v pomoč pri vključevanju v poslovno življenje v Republiki Sloveniji, razumevanju njihovih pravic in odgovornosti, spoznavanju zakonodaje in zahtev za registracijo ali selitvi podjetja v novo državo, razumevanju osebnih prednosti za ustanovitev in razvoj podjetništva.

Delavnica bo mladim in staršem zagotovila informacije o slovenskih izobraževalnih institucijah in pomagala pri odločitvi o nadaljnjem izobraževanju.

Kontaktna oseba: Larisa Vidovič
Dress for Success

Nosilec projekta: Dress for Success