Gornja Radgona brez odpadkov

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023
Vrednost projekta: 19.958,88 evrov

V naši lokalni skupnosti zaznavamo nizko stopnjo ozaveščenosti o možnostih in priložnostih ponovne rabe, pouporabe, souporabe in izmenjave ter načelih zero waste. Prebivalci občine sicer pridno ločujejo odpadke, ki jih ustvarijo, a jih 100 kg na prebivalca na leto vseeno ostane nerecikliranih in zakopanih v zemljo. Tako odloženi odpadki škodujejo okolju in posledično tudi našemu zdravju.

S projektom želimo prispevati k zmanjšanju količine nastalih komunalnih odpadkov. Z osveščanjem, informiranjem in izobraževanjem lokalne skupnosti bomo krepili zavedanje o pomenu naravnega okolja in varovanja naravnih virov. Osredotočili se bomo predvsem na aktivno delo z otroki in razvijali okoljsko ozaveščeno lokalno skupnost.

Izdelali bomo tudi učne pripomočke in gradiva za izvedbo delavnic za učence OŠ Gornja Radgona. Te bodo zasnovane ustvarjalno in igrivo. Ob tem bomo na šoli organizirali krožek učencev 9. razreda. Skupina učencev bo pripravila priporočila za šolo in dom, s katerimi bodo k ustvarjanju manj odpadkov spodbujali svoje sošolce, učitelje, družine in tudi prihodnje generacije učencev.

V Mladinskem centru Gornja Radgona bomo pripravili vrsto različnih dogodkov, od izmenjevalnic oblačil, razstave na temo zero waste do filmskega večera z dokumentarnimi filmi na to tematiko. Ves čas projekta bomo tudi skrbeli, da bo lokalna skupnost obveščena o naših dejavnostih, o projektu in seveda sami problematiki ustvarjanja in kopičenja odpadkov.

Kontaktna oseba: Nana Irgolič

markus-spiske-mvu1-Gzg1tg-unsplash

Nosilec projekta: Rastišče - poligon za zelene ideje