Kako se počutiš? – P-odporni starši

Razpis: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 15. 5. 2023–14. 11. 2023
Vrednost projekta: 4.950,57 evrov

Svetovna kriza duševnega zdravja kaže potrebo po takojšnjem ukrepanju. Stanje na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov je zaskrbljujoče, sistem pa se v obstoječi organizaciji in resursih ne zmore učinkovito odzivati na potrebe otrok in mladostnikov ter njihovih družin.

50 odstotkov vseh duševnih motenj se razvije do 15. leta, 75 odstotkov duševnih motenj pa do 24. leta starosti. Zato je pravočasna, zgodnja detekcija in obravnava duševnega zdravja pri otrocih najpomembnejša, ker lahko bistveno spremeni potek bolezni in obseg obravnave, s tem pa tudi nadaljnjo vključenost posameznika v družbo oziroma prepreči najhujše možne oblike iskanja izhoda. Takojšnja obravnava duševne motnje je lahko ključna za nadaljnji potek bolezni.

S projektom Kako se počutiš? – P-odporni starši želimo okrepiti pozornost na pomembno vlogo staršev pri ustvarjanju in krepitvi podpornega okolja za duševno zdravje otrok, za kar je treba vključiti tudi medije (preprečevanje stigme in doseg staršev s ključnimi sporočili) in odločevalce (sistemske dolgoročne rešitve za opolnomočenje staršev in podporne programe).

Otroci in mladi, ki nimajo podpore okolja (dom, lokalno okolje, šola) in pravočasno ne dobijo pomoči, svoje stiske držijo v sebi. Zato želimo z aktivnostmi projekta starše opolnomočiti in spodbuditi k aktivnemu reševanju problemov, saj podatki kažejo močno korelacijo med poslabšanjem duševnega zdravja pri otrocih, ki živijo v disfunkcionalnih družinskih okoljih oziroma brez podpore v šoli.

Pred Evropskim tednom duševnega zdravja smo v sklopu projekta organizirali dogodek za vplivneže in novinarje., kjer so strokovnjakinje z različnih področij govorile vplivu glasu na duševno zdravje, o različnih čustvenih stanjih ter o načinih in vedenjih, s katerimi čustva izražamo in reguliramo. Na delavnici kleksografije so udeleženci spoznali tehniko odslikave čustev, sproščanja in umetniškega izražanja.

Kontaktna oseba: Neja Čopi
P-odporni starsi

Nosilec projekta: Slovenska fundacija za UNICEF