Kam se je skrilo nasilje?

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 20. 9. 2020 do 19. 2. 2021
Vrednost projekta: 4.999,99 evrov

V času ukrepov proti širjenju novega koronavirusa, kot sta zaprtje šol in omejevanje gibanja, so otroci postavljeni v okoliščine s povečanim tveganjem doživljanja nasilja, zanemarjenja ter čustvenih in drugih stisk.

Učitelji in drugi strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov so tisti, ki imajo v času pouka na daljavo redne stike z otroki prek avdio-video pripomočkov. S projektom Kam se je skrilo nasilje? želimo v UNICEF-u Slovenija opolnomočiti strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Izobrazili jih bomo, kako prepoznati nasilje v družini v času omejevalnih ukrepov. Smernice za prepoznavo nasilja in navodila, kako ravnati ob prepoznavi nasilja v času pandemije, bomo izdelali v sodelovanju s ključnimi akterji za zaščito otrok.

Hkrati bomo za ustrezno pomoč otrokom usposobili tudi prostovoljce v UNICEF-ovih varnih točkah, saj ima tudi lokalno okolje pomembno vlogo pri zaščiti otrok.

Kontaktna oseba: Neja Čopi
otrok

Nosilec projekta: Unicef