Kampanja ozaveščanja o razmerah na Balkanski poti

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1.8.2020 do 31.3.2021
Vrednost projekta: 4,942.96 evrov

Varuh človekovih pravic je podal utemeljen sum, da slovenska policija ne sprejema prošenj za azil in migrante vrača na Hrvaško. Uradni podatki kažejo, da je od leta 2018 slovenska policija na Hrvaško izročila več kot 20.000 oseb, čeprav obstajajo številna poročila, ki dokumentirajo hudo fizično nasilje s strani hrvaške policije.

S Kampanjo ozaveščanja o razmerah na Balkanski poti se bomo odzvali na sistematične kršitve temeljnih pravic migrantov v Sloveniji in drugih državah v regiji, da bi javnost ozavestili o dogajanju in dosegli spoštovanje pravic do gibanja in varnosti za vse. Raziskovali bomo, kako potekajo postopki na meji, v kakšnih razmerah se znajdejo ljudje po vrnitvi na Hrvaško in kakšni so pravzaprav razlogi za migracije. Na podlagi terenskih raziskav na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini bomo pripravili poročila in dokumentarni film ter ugotovitve predstavili javnost, med drugim nevladnim in državnim organizacijam, pa tudi državljanom, ki živijo v občinah ob južni meji.

Projekt bomo izvedli skupaj z osebami, ki so doživele izkušnjo migracije in so trenutno prosilci za azil ali begunci v Sloveniji.

Kontaktna oseba: Jošt Žagar
migranti

Nosilec projekta: KD Gmajna

Partnerska organizacija: Infokolpa