Koroška demokratična postaja

Razpis: Javni razpis za srednje in velike projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1. 9. 2020 do 31. 12. 2021
Vrednost projekta: 36.000,00 evrov

Demokratičen sistem je odvisen od tistih, ki v njem sodelujejo. Če sodelujočih ni, je sistem, ki svoj obstoj utemeljuje na vladavini ljudstva, obsojen na propad. Predpogoj delovanja demokracije je torej udeležba, predpogoj udeležbe pa je poznavanje pravil igre. S projektom Koroška demokratična postaja želimo spodbuditi občane k aktivnemu vključevanju v demokratične procese in spodbuditi razcvet zdrave, demokratične družbe na vseh ravneh odločanja.

S 1. januarjem 2021 bo v prostorih društva raum AU zaživela pisarna za reševanje individualnih težav občanov, ki bo odprta vsak delovni dan, štiri ure dnevno. Pisarna bo pravi naslov za vse tiste, ki želijo na primer pridobiti razna dovoljenja, za tiste, ki želijo odločevalcem posredovati svoje predloge, organizirati dogodek, napisati dopis ali pa bi želeli preprosto pomoč pri razumevanju zakonov.

Obiskovalcem pisarne bodo pri reševanju težav pomagali strokovnjaki z najrazličnejših področij, od sociologije, pedagogike, prava, kulture, inženirstva itd. Poleg reševanja individualnih težav bomo v okviru projekta prirejali tudi razprave, okrogle mize, razstave in medijske akcije, s katerimi bomo javnost osveščali o pomembnosti aktivnega vključevanja v družbeno-politične procese.

Koroška demokratična postaja je pilotni projekt neformalnega političnega izobraževanja s strani civilne družbe, ki se lahko kot primer dobre prakse preslika tudi v druga lokalna okolja ter tako (so)ustvarja pogoje za demokratičen razvoj celotne slovenske družbe.

Kontaktna oseba: Urška Čerče
raumau

Nosilec projekta: raum AU