Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Opolnomočene ranljive skupine
Trajanje projekta: 26. 1. 2022–25. 1. 2023
Vrednost projekta: 19.600,00 evrov

Med mladimi Romi v romskih naseljih na Dolenjskem smo zaznali porast prisotnosti psihoaktivnih substanc (PAS). Posledice zaznamujejo tako posameznike kot širšo družbo. Mladi pa zaradi mnogih razlogov ne dobijo oziroma ne najdejo poti do prave pomoči.

V romskem društvu Romano veseli bomo razvili in implementirali skupnostno storitev, v okviru katere bomo mladim s težavami s PAS na Dolenjskem nudili individualno svetovanje in jim pomagali pri iskanju strokovne podpore. To bomo počeli tudi z neposrednim delom na terenu, in sicer s pomočjo romskega posrednika za preprečevanje zlorabe PAS.

Z mladimi bomo vzpostavili zaupen odnos in jim zagotovili strokovno podporo pri nadaljnji obravnavi odvajanja od PAS in alkohola. Ključen cilj projekta je vzpostavitev dolgoročnega kanala za vse, ki bodo v prihodnje iskali strokovno pomoč v sprejemnem centru za odvisnike, ki ga upravlja partnerska organizacija.

Z izvajanjem projekta bomo dosegli dvig ozaveščenosti mladih Romov in romskih družin o nevarnosti zlorabe PAS in alkohola ter dvig informiranosti o podpornih organizacijah. Izvedli bomo deset delavnic v romskih naseljih in komunikacijsko akcijo informiranja za romsko skupnost v romskem in slovenskem jeziku.

Pomemben del aktivnosti bomo namenili ozaveščanju lokalnih in nacionalnih odločevalcev ter resornih organov in spodbujanju vzpostavitve sistemske podpore za reševanje problematike na področju preprečevanja zlorabe PAS med mladimi Romi na Dolenjskem.

Kontaktna oseba: Milena Tudija

eric-ward-akT1bnnuMMk-unsplash

Nosilec projekta: Romsko društvo Romano veseli

Partnerji: Zavod Mavrični bojevniki in Društvo Projekt človek