Mi smo strpno kul

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 1. 2. 2022–15. 11. 2022
Vrednost projekta: 15.767,42 evrov

Osnovni namen društva za strpne odnose Eksena je graditi strpne odnose, ki bodo temeljili na uresničevanju človekovih in otrokovih pravic. S projektom Mi smo strpno kul želimo zmanjšati problem nestrpnosti in socialne diskriminacije na podlagi etnične in kulturne raznolikosti ter s tem povezanega sovražnega govora, obrekovanja in medsebojnega izključevanja med učenci v prvi triadi osnovne šole.

V sklopu projekta bomo izvedli delavnice za otroke, pripravili dve video-učni vsebini, priročnik in on-line konferenco za pedagoške delavce ob Tednu otroka oktobra 2022.

Otrokom bomo na delavnicah predstavili, kaj so to otrokove pravice. Osredotočili se bomo predvsem na odgovornost in pravico do svobode govora. Otroci se bodo naučili, kako izraziti mnenje na različne načine in kako razviti strpen in spoštljiv odnos – tako do sebe kot do drugih. Pri tem se bomo opirali na praktične primere ter metode neformalnega učenja, igro vlog in razprave. Otroci se bodo na delavnicah naučili izraziti svoje mnenje, predsodke in stiske, ki jih doživljajo; pa tudi, kako jih odpraviti.

Inovativni video-učni vsebini, ki ju bomo pripravili, bosta služili kot unikaten pripomoček pri učenju o strpnosti. Z ogledom prvega videoposnetka bodo otroci spoznali, kaj so otrokove pravice, zakaj jih imamo, in kakšne so njihove odgovornosti. Z drugim videom bomo otrokom na interaktiven način – s pravljico – predstavili, kaj je to strpnost in kaj pomeni, da smo strpni do sebe in do drugih. Otroke bo v svet strpnosti popeljal ljubeč pravljični lik, Vila Eksena, ki jim bo vsebine podala na njim razumljiv način, s praktičnimi primeri.

Kontaktna oseba: dr. Pascale Emily Pečnik

mi-smo-strpno-kul

Nosilec projekta: Društvo za strpne odnose Eksena

Partnerji: OŠ Brežice, OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor