Migrant migrantu glas

Razpis: Javni razpis za srednje in velike projekte
Prednostno področje: Opolnomočene ranljive skupine
Trajanje projekta: 1. 11. 2020 – 30. 10. 2022
Vrednost projekta: 90.000 evrov

S projektom naslavljamo neenakopraven družbeni in ekonomski položaj t. i. novih migrantov v Sloveniji, ki so se v Slovenijo preselili v zadnjih 10 letih iz tretjih držav in zaradi tega ne uživajo enakih pravic kot priseljenci z zahoda. Večje težave imajo zaradi neznanja jezikov, dostopa do izobraževanja, bančnih storitev in doživljajo večjo stanovanjsko stisko.

Naš glavni cilj je opolnomočiti migrante za zagovorništvo svojih potreb in pravic, zato jih bomo opremili z znanji na področju pravic, ki se tičejo njihovih statusov, izobrazili jih bomo o delovanju različnih sistemov v Sloveniji, in jim predstavili vse možnosti zaposlovanja ter tega, kako lahko pri nas ustvarijo organizacije, društva in zavode.

Izpeljali bomo tudi usposabljanja na področju medijske prezentacije in jih naučili delati novinarske prispevke, radijske oddaje, video posnetke in upravljati družbena omrežja. Hkrati bomo z našim komuniciranjem o tematiki dvigovali ozaveščenost splošne javnosti, nabirali podporo s strani strokovne in NVO skupnosti in skušali pritegniti odločevalce, da z nami in udeleženci v projektu stopijo v debato o integraciji migrantov v Sloveniji.

Pripadniki migrantske skupnosti bodo vključeni v vse aktivnosti tudi kot usposobljevalci in izvajalci, s čimer želimo zagotoviti, da bodo pridobljene veščine prenašali naprej drugim pripadnikom skupnosti.

Nova pridobljena znanja in izkušnje bodo prispevala k opolnomočenju in krepitvi samozavesti novih migrantov ter odpirala nove možnosti tudi za predstavitev kulture izvornih držav, ki so trenutno zelo omejene. Svoje zgodbe bodo lahko tako v javnosti govorili iz prve roke in ne bodo potrebovali drugih, da bi govorili namesto njih.

Kontaktna oseba: Jasna Rajnar Petrović
laura-lee-moreau-ZpE2gobovro-unsplash

Nosilec projekta: Slovenska filantropija

Partner iz države donatorice (Norveška): Radio Nova
Partner: Zavod Radio Študent