Monitoring kamnoloma Griža

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1.4.2021 do 30.6.2021
Vrednost projekta: 5.000 evrov

Območje kamnoloma Griža je pomembno kot vodni vir povirja reke Rižane. Na tem območju smo odkrili tudi kraško jamo, ki je po naših prvih ocenah povezana s podzemnim vodnim sistemom reke Rižane. Ohranitev in varovanje obeh naravnih vrednot je izrednega pomena za celotno področje Južne Primorske, zlasti pa za zaledno območje mestne občine Koper.

Kamnolom je trenutno v mirovanju, vendar novi lastniki kamnoloma zahtevajo reaktivacijo kamnoloma ter po novem tudi uvrstitev dejavnosti asfaltne baze ter predelovanja odpadkov. Vse te dejavnosti bi negativno vplivale na omenjene okoljske sisteme ter tudi na zdravje in kakovost bivanja okoliških ljudi.

V Alpe Adria Green smo se zato povezali s civilno iniciativo krajanov. Izvedli bomo nujne elemente monitoringa z namenom identifikacije vpliva na podzemni vodni sistem porečja reke Rižane, ki smo ga locirali v novo odkriti kraški jami neposredno v kamnolomu Griže. Monitoring in meritve bomo opravili skupaj s strokovnjaki iz lokalnega Jamarskega društva Dimnica Koper.

Pridobljeni rezultati bodo osnova za pripravo predlogov za alternativno uporabo prostora v rekreacijske, kulturne in družbene aktivnosti. S tem uresničujemo načelo sodelovanja javnosti pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) za to področje ter preprečujemo nadaljno degradacijo okolja in narave na tem področju.

Kontaktna oseba: Tony Mlakar
monitoring-1

Nosilec projekta: Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave