Najemniški blok – za pravico do varnega najema

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 15. 2. 2022–14. 2. 2023
Vrednost projekta: 20.000,00 evrov

V Sloveniji bivanje v tržnem najemnem stanovanju za mnoge pomeni bivanje v negotovih razmerah. Odvisni so od kapric lastnikov, živijo v neprimernih pogojih in nenehnem strahu, da lahko že naslednji mesec izgubijo streho nad glavo, medtem ko se že tako visoke najemnine le še dvigujejo.

Stanje na najemnem trgu je rezultat neenakih razmerij moči med lastniki in najemniki. Moč prvih izhaja iz posedovanja in nadzora nad za preživetje nujno dobrino (stanovanja), šibkost drugih pa iz nezmožnosti preživetja brez strehe nad glavo. Ta razmerja moči so izjemno neuravnotežena, kar postavlja najemnice in najemnike v položaj podrejanja, prilagajanja in izkoriščanja. Zato so pripravljeni plačevati vedno višje najemnine, živijo v slabih stanovanjih, podpisujejo kratkoročne pogodbe in trpijo kršitve pravic.

Ker najemni trg ne deluje, najemnic in najemnikov pa država ne ščiti, si je treba ustrezne pogoje bivanja izboriti z organiziranjem. Da bi to dosegli, bomo v sklopu projekta Najemniški blok – za pravico do varnega najema izvajali najrazličnejše terenske akcije in ozaveščevalne kampanje, s katerimi bomo javnost informirali o najemniški problematiki in pravicah, ki jih ščitijo pri najemu.

A poznavanje pravic je le osnova za krepitev položaja najemnic in najemnikov, zato bomo poskrbeli tudi za izgradnjo skupnosti, ki bo temeljila na solidarnosti, podpori in kolektivni moči. Na uvodnem dogodku bomo predstavili uspešne prakse najemniškega organiziranja in delovanja iz tujine, nato pa izvedli tri skupinska srečanja najemnikov v Ljubljani. Ta bodo predstavljala prostor za izmenjavo izkušenj in ključnih težav, izobraževanje ter gradnjo podpore.

Manko izkušenj s terenskim delom ter aktivacijo najemnic in najemnikov bomo nadgrajevali s prenosom znanja iz delovanja norveškega najemniškega sindikata Leieboerforeningen. Njihovo svetovanje bo nudilo podporo pri snovanju aktivnosti ter zmanjšalo možnost za napake, prenos znanja pa bo ključen pri snovanju stabilne organizacije za podporo najemniški skupnosti.

Del aktivnosti bomo osredotočili tudi na medije, nevladne organizacije in politične funkcionarje tako na lokalni kot državni ravni. S povezovanjem, pripravo priporočil za ustrezno delovanje in izvajanjem zagovorniških kampanj, ki bodo usmerjene predvsem na lokalne volitve v Ljubljani, bomo skušali doseči sistemske spremembe, ki bodo izboljšale moč najemnikov v razmerju do lastnikov.

Primeren, varen in dostopen dom mora biti dostopen vsem.

Kontaktna oseba: Maša Hawlina

dostojen-najem

Nosilec projekta: IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora

Partnerji: Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Leieboerforeningen