Obvarujmo okolje pred slabo prakso

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: predvidoma maj 2022–maj 2023
Vrednost projekta: 20.000,00 evrov

V naravovarstvenem in okoljevarstvenem društvu Eko Anhovo in dolina Soče javnost ozaveščamo o problematiki industrijskega onesnaževanja okolja zaradi posledic delovanja cementarne Salonit Anhovo. Po zakonski prepovedi uporabe azbesta v 90ih letih je cementarna kot energent za svoje delovanje začela uporabljati odpadke, med njimi tudi nevarne. Trenutno v cementarni sežgejo 109.000 ton odpadkov na leto, pri čemer se v okolje sproščajo velike količine emisij, ki so skupek različnih kemijskih spojin in težkih kovin ter predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Sosežig odpadkov v cementarni omogoča izredno diskriminatorna zakonodaja, ki cementarnam dovoljuje sežiganje odpadkov pod bistveno milejšimi pogoji in ob manjšem nadzoru, kot to velja za specializirane sežigalnice odpadkov. Po količini sežganih odpadkov je Salonit Anhovo največja sežigalnica odpadkov v Sloveniji z nižjimi okoljskimi standardi. Cementarna namerava količino odpadkov v kratkem povečati na nepredstavljivih 220.000 ton na leto.

S projektom Obvarujmo okolje pred slabo prakso želimo obvarovati naše okolje pred napovedanimi dodatnimi obremenitvami. Z različnimi aktivnostmi bomo ozaveščali javnost o škodljivih vplivih sežiganja velikih količin odpadkov na okolje in zdravje ljudi. Odločevalce na lokalnem in državnem nivoju bomo spodbujali k odločnejši opredelitvi do problematike sosežiga odpadkov v cementarni ter se zavzemali za spremembo politik in ustreznejšo ureditev trenutno veljavne zakonodaje.

Kontaktna oseba: Mateja Sattler

DJI_0304-HDR

Nosilec projekta: Eko Anhovo in dolina Soče