Pomisli, predno (za)parkiraš

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: marec–oktober 2022
Vrednost projekta: 5.900,00 evrov

Z razvojem tehnologij, avtomobilske industrije in Zakona o izenačevanju možnosti invalidov se v zadnjih letih povečuje število (težje) gibalno oviranih invalidov, ki so samostojni vozniki. Mobilnost temeljno pripomore tudi k vključenosti v družbo.

A težava je, ker širša javnost ne pozna, ni seznanjena in se ne zaveda pomembnosti zadostnega zagotovljenega prostora za vstop/izstop invalida iz vozila. Invalid lahko povsem pravilno parkira svoje vozilo tako, da si omogoči dovolj prostora za stransko ali zadnje dvigalo ob prilagojenem kombi vozilu, a če nato nekdo parkira nepravilno in površno, čez črto, na rumeno polje, invalidu ob povratku onemogoči vstop v vozilu. S tem je invalidu onemogočeno nadaljnja mobilnost in sledi (lahko tudi večurno) čakanje na povratek voznika ali voznice nepravilno parkiranega vozila.

Družbo je potrebno o tem izobraziti oziroma informirati. Iz lastnih izkušenj vemo, da je voznik, ki povzroči prej opisan problem, katerega sam spozna v praksi, v prihodnosti precej bolj previden in pomisli, predno parkira vozilo. Kot rešitev tako nikakor ne vidimo višjih kazni ali dodatne represije, saj je le informiranje in izobraževanje tisto, ki pripomore k napredku družbe.

S kampanjo »Pomisli, predno (za)parkiraš« želimo družbo seznanjati s problematiko, ker lahko na ta način največ prispevamo k boljšemu jutri.

V društvu za mobilnost invalidov Moja pot bomo s snemalno ekipo in znanimi osebnostmi posneli video spote s takšnimi situacijami in širšo javnost opozorili na problematiko ter s kampanjo pozitivno prispevali h kulturi parkiranja.

Verjamemo, da lahko že predstavitev problematike pozitivno vpliva k nižjemu številu onemogočanja mobilnosti z nepravilnim in površnim parkiranjem.

Kontaktna oseba: Marko Kušar

foto_nezaparkiraj

Nosilec projekta: Društvo Moja pot