Prava smer

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Opolnomočene ranljive skupine
Trajanje projekta: 15.11. 2020 – 14. 5. 2021
Vrednost projekta: 5.000,00 evrov

Študenti se v času študija srečujejo z različnimi izzivi: privajanjem na novo okolje, celodnevno udeležbo na predavanjih, zbiranjem študijskega gradiva, izbiro učinkovitega načina učenja, soočanjem z zahtevnimi izpiti in podobno. Z vsem tem se še težje soočajo študenti s posebnimi potrebami – študenti z različnimi invalidnostmi in ostale skupine študentov, ki potrebujejo za učinkovito udeležbo v študijskem procesu dodatne prilagoditve in podporo. V običajnih časih, ko je velik del študijskega procesa potekal v prostorih fakultet, so tako študenti kot pedagoški delavci na fakultetah poznali načine soočanja z navedenimi izzivi.

Ukrepi, sprejeti z namenom omejevanja širjenja okužbe s covid-19, pa so močno vplivali tudi na način izvajanja visokošolskega študija. Študijske aktivnosti – predavanja, vaje, preverjanje znanja – se izvajajo prek spleta. Slednje ima negativne posledice za vse študente, še posebej pa na učinkovitost študentov z dodatnimi ovirami.

V Društvu študentov invalidov Slovenije bomo pripravili priporočila ter namige za visokošolske učitelje. En sklop namigov se bo nanašal na to, kako oblikovati študijska gradiva, da jih bodo lahko brali in uporabljali vsi študenti – tudi tisti, ki imajo na primer težave z vidom, sluhom ali druge težave, ki jih ovirajo pri branju učnih gradiv. Drugi sklop priporočil se bo nanašal na izvajanje spletnih predavanj: kakšna naj bodo, da bodo lahko učni snovi sledili vsi študenti, tudi tisti, ki ne vidijo, ne slišijo ali imajo druge omejitve. Tretji sklop priporočil se bo nanašal na različne možnosti ter orodja, ki v času covid-19 ukrepov omogočajo učinkovito preverjanja znanja.

Istočasno bomo dodatno okrepljeno podporo nudili tudi študentom, in sicer s spletno objavo nasvetov in vzpodbud za študij. Študente bomo vzpodbudili tudi k izražanju stisk, s katerimi se soočajo, ter medsebojnem povezovanju prek umetniškega izražanja.

Za trajno dostopnost do zbranih informacij bomo priporočila sproti objavljali na društveni spletni strani (Visokošolsko osebje), ob zaključku projekta pa jih bomo pripravili še v obliki priročnika.

Visokošolskim učiteljem bomo tudi po zaključku projekta nudili svetovanje za čim bolj učinkovito delo na področju podpore študentom s posebnimi potrebami pri študiju.

Kontaktna oseba: Nina Knaus
computer-1185626_640

Nosilec projekta: Društvo študentov invalidov Slovenije