Pravna mreža za varstvo demokracije

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 15.2.2021 do 14.7.2021
Vrednost projekta: 4.988,00 evrov

Nesorazmerno visoke globe zaradi javnega udejstvovanja, kazenske in odškodninske tožbe z namenom ustrahovanja in omejevanja kritike, pritiski na medije in civilno družbo, grožnje in kaznovanje javnih uslužbencev, ki se odločijo spregovoriti, predstavljajo grobo zlorabo prava. Zato smo se štiri nevladne organizacije in zaskrbljeni posamezniki povezali v pobudo Pravna mreža za varstvo demokracije, ki združuje spletno platformo (https://pravna-mreza.si/) in mrežo visoko usposobljenih pravnikov in odvetniških pisarn.

Mreža bo posameznikom_cam ter organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja znajdejo v postopkih, zagotavljala podporo pri uporabi pravnih sredstev za izpodbijanje postopkov in praks, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični. Demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo bomo varovali tudi s pravnimi mnenji, stališči in pozivi.

Ustanoviteljice mreže smo nevladne organizacije in posamezniki, ki združujemo pravno in zagovorniško znanje na področju spodbujanja k učinkovitejšem varstvu človekovih pravic in demokracije: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC), Zavod za kulturo raznolikosti (OPEN),Danes je nov dan- Inštitut za druga vprašanja (DJND) in Amnesty International Slovenija (AIS).

Kontaktna oseba: Katarina Bervar Sternad, PIC
pmvd-logo-acf
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC), Zavod za kulturo raznolikosti (OPEN),Danes je nov dan- Inštitut za druga vprašanja (DJND) in Amnesty International Slovenija (AIS)