Preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo: Kje smo in kam si želimo

Razpis: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 1. 6. 2023 –17. 11. 2023
Vrednost projekta: 1.844,16 evrov

Zakon o spremembah Družinskega zakonika (novela DZ-B) določa preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo – rok za preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo je šest mesecev po uveljavitvi novele DZ-B, to je 31. julij 2023. Če partnerja partnerske zveze v tem času ne izjavita, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo, partnerska zveza z navedenim dnem preneha.

Društvo Legebitra se v projektu osredotoča na izboljšavo postopka preoblikovanja partnerskih zvez v zakonske zveze istospolnih parov. Projekt naslavlja manko navodil s strani Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti upravnim enotam po Sloveniji in s tem nejasnost vodenja postopkov preoblikovanja partnerskih zvez v zakonske zveze.

Društvo Legebitra se je v sklopu projekta povezalo z omenjenima ministrstvoma in poskrbelo za dodatno informiranje upravnih enot in istospolnih parov o postopku preoblikovanja partnerskih zvez v zakonske zveze, ki je možen do 31. julija 2023.

Kontaktna oseba: Maša Jerićević Šušteršič
natalie-warren-PLC1EMIPPM4-unsplash

Nosilec projekta: Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra