Sedanjost in prihodnost dela

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1.3.2022-28.2.2023
Vrednost projekta: 20.000 evrov

Sindikati, država in lastniki kapitala naj bi se enakovredno pogajali ter skupaj tvorili uravnoteženo polje družbenih silnic. Tak je vsaj vtis, ki ga dobimo, če prisluhnemo medijem in javni govorici odgovornih.

Vendar po tridesetih letih vztrajnega krčenja, odbijanja in spodnašanja delavskih in socialnih pravic o enakopravnem partnerstvu ne moremo več govoriti. Na trgu dela vlada kombinacija slabih pogojev dela in slabega dostopa do informacij o pravicah, ki so tudi same po sebi pomanjkljive. Delavke in delavci slabo poznajo svoje pravice, jih vse prepogosto ne uveljavljajo in s tem soustvarjajo pogoje, ki slabšajo njihov položaj do te mere, da postajajo kršitve prevladujoča realnost tega trga.

S projektom Sedanjost in prihodnost dela želimo zmanjšati zevajočo informacijsko vrzel o delavskih in socialnih pravicah ter okrepiti podporo delavkam in delavcem, ki se zavzemajo za svoje pravice in za nadzor nad pogoji, v katerih delajo.

Zato smo zastavili:

  • Oddajo Odprto delovišče na Radiu študent, v kateri govorimo o aktualnem stanju delovnih pogojev in socialnem položaju delavstva, nudimo nasvete in orisujemo delo sodelujočih organizacij, ki si prizadevamo stanje izboljšati.
  • Aktivno javno razširjanje in komunikacijo preko spletnih omrežij, vključno s kratkimi videi, kjer ključne informacije (pogoste kršitve, nasvete, kontakte za pomoč ter obveščanje o naših dejavnostih) posredujemo ciljni publiki: delavkam in delavcem, ki so jim kršene delavske in socialne pravice.
  • Delo na spletni Bazi znanj in nasvetov za primere kršitev delavskih in socialnih pravic, namenjeni delavkam in delavcem v stiski, ki se hočejo postaviti za svoje pravice in izboljšati pogoje dela. Kot tudi tistim, ki podrobneje spremljajo pogoje na trgu dela, npr. strokovnjakom in raziskovalnim novinarjem. Objavljena bo na strani Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.
  • Povezovanje med partnerji, kjer si izmenjujemo in kopičimo znanja o kršitvah pri delu in sociali, izkušnje učinkovite podpore uporabnikom in kapacitete za razumevanje, katere sistemske spremembe so potrebne in mogoče.

Kontaktna oseba: Julij Borštnik

Print

Nosilec projekta: Društvo za izobraževanje o stvarnosti

Patnerji: Delavska svetovalnica, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Radio študent