Skupni prostor za dostojno vključevanje v družbo

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1.4.2022–1.4.2023
Vrednost projekta: 20.000 evrov

S projektom Skupni prostor za dostojno vključevanje v družbo želimo odpraviti težave, ki so posledica pomanjkljive infrastrukture za pomoč osebam v postopkih pridobitve legalnega statusa za prebivanje v Sloveniji in težavnih azilnih postopkih ter za pomoč državljanom drugih držav, ki so svoj status za prebivanje že uredili, a se ne znajdejo v slovenskem socialnovarstvenem, zaposlitvenem in zdravstvenem sistemu. S projektom želimo dodatno okrepiti zagovorniško dejavnost na področju spoštovanja temeljnih pravic ljudi, ki nimajo urejenega statusa za prebivanje, da bodo lahko sami spregovorili o težavah in sistemskih ovirah, s katerimi se soočajo pri urejanju svojega bivanja.

Zagovorniško dejavnost na področju migracij bomo izvajali z vzpostavitvijo stalne info-pisarne, organizacijo delovnih sestankov, rednih skupščin in izvedbo javnih dogodkov. Vzpostavili smo svetovalno pisarno z rednimi uradnimi urami, kjer bomo nudili informacije v zvezi z azilnimi postopki, zagotavljali pomoč pri urejanju postopkov legalizacije bivanja, razdeljevali donacije, nudili pravno svetovanje in skupaj iskali možnosti skupnega reševanja težavnih situacij.

Z izvajanjem neposrednih oblik pomoči lahko izvajamo monitoring nad postopki državnih organov in spremljamo izvajanje uradnih postopkov, določenih z zakonskimi ali podzakonskimi akti. Prav tako pomoč v aktualni stiski omogoča, da po času, ko oseba reši svoj individualni problem, vstopi v dejavnost zagovorništva na način kolektivne akcije in opozarjanja na sistemske kršitve in pomanjkljivosti.

S pripravo in objavo poročila o stanju zaščite temeljnih pravic migrantov v Sloveniji, skupščinami, na katerih bodo vodilno zagovorniško vlogo prevzeli migranti sami, in tiskovnima konferencama na temo kršitev v uradnih postopkih na meji in/ali razmer v državnih inštitucijah pri oskrbi prosilcev za azil, bomo opozarjali na posledice škodljivih sprememb v Zakonu o mednarodni zaščiti in Zakonu o tujcih, in te poskusili tudi odpraviti.

Kontaktna oseba: Tit Starc

FB_IMG_1651660343789

Nosilec projekta: Kulturno društvo Gmajna