Srce mesta

Razpis: Javni razpis za srednje in velike projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: šolsko leto 2020/2021
Vrednost projekta: 22.500 evrov

Aktualni val migracij smo dočakali nepripravljeni, zato se nanje pogosto odzivamo z nelagodjem in strahom, s predsodki in medsebojnim izključevanjem. Na stiske otrok, ki so izpostavljeni protislovnim stališčem in izkušnjam, večkrat ne najdemo pravega odgovora, s tem pa se nerazumevanje in konfliktnost samo poglabljata.

Projekt Srce mesta je zasnovan kot podpora pri pouku državljanske vzgoje v 7. razredu in razpira širši in bolj vključujoč pogled na migracije. V šolskih razredih se srečujejo sedanji migranti, potomci migrantov prejšnjega stoletja in potomci generacij, ki so se množično izseljevale v 19. stoletju. Zgodovinsko jih povezujejo enake zgodbe o iskanju boljšega življenja in begu pred revščino, lakoto, vojnami in etničnim nasiljem. Otrokom s pripovedovanjem svojih življenjskih zgodb pomagajo razumeti migracije, razbliniti predsodke ter ublažiti strahove in nelagodje. Med učenci različnega izvora se tako vzpostavlja dialog, ki jih bo povezal v skupnost, sposobno sobivanja in sodelovanja.

V sodelovanju s partnerji pripravljamo celodnevno delavnico za učitelje z več uglednimi predavatelji (dr. Marjanca Ajša Vižintin, dr. Barbara Baloh, Samanta Kobal, dr. Barbara Pregelj); pet dvodelnih delavnic za učence, ki so namenjene predvsem šolam v krajih z bogato zgodovino priseljevanja/izseljevanja, obmejnih krajih, šolam na narodnostno mešanih območjih in šolam z večjim deležem priseljencev; vključitev večje skupine dijakov srednjih šol v norveški program medijske pismenosti za mlade; ter spletno stran projekta in Facebook stran, ki bo namenjena izmenjavi informacij in izkušenj med učitelji.

 

Kontaktna oseba: Bojana Vajt
Srce_otroci

Nosilec projekta: KUD AAC Zrakogled

Partner iz države donatorice: Norsensus Mediaforum
Partner: Osnovna šola Medvode