Tvoja občina: odprta in transparentna lokalna uprava

Razpis: Javni razpis za srednje in velike projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022
Vrednost projekta: 118.500,00 evrov

Projekt se ukvarja z odpiranjem občinskih podatkov in večanjem transparentnosti občinskega delovanja. Mnoge občine podatkov, ki so nujni za spremljanje dela izvoljenih predstavnikov (npr. poimenski rezultati glasovanj), ne objavljajo. Na drugi strani so informacije, ki so objavljene, pogosto prikazane na uporabniku neprijazen in neintuitiven način – največkrat v nekontekstualiziranih in strojno neberljivih datotekah, po katerih ni mogoče iskati. Zakopani občinski podatki odvračajo občane od spremljanja demokratičnega procesa, za velikokrat kadrovsko in finančno podhranjene lokalne nevladne organizacije in medije pa večajo stroške nadzora nad delom občine.

V konzorciju bomo problem reševali z različnimi aktivnostmi. Tekom projekta bomo pripravili dve analizi: lestvico transparentnosti slovenskih občin in priročnik z naslovom Odprta, transparentna in vključujoča občina na koncu projekta. Z rangiranjem občin nameravamo izvajati pritisk in spodbuditi tekmovalnost med njimi, hkrati pa informirati in opolnomočiti javnost, medije in nevladne organizacije glede razsežnosti problema (ne)transparentnosti. S priročnikom bomo občinam predstavili dobre prakse in predloge za izboljšanje transparentnosti.

Projekt ter naše razumevanje problema in rešitev bomo razširili z razvojem in namestitvijo platforme za spremljanje dela izvoljenih predstavnikov (osnovane na kodi, ki poganja Parlameter) v štirih pilotnih občinah. “Občinski Parlameter” bomo namestili v sodelovanju z različnimi lokalnimi deležniki in tako občanom, lokalnim NVO in medijem omogočili boljši vpogled v lokalno demokracijo. Šele, ko bodo lahko občani in lokalne organizacije spremljali delo izvoljenih predstavnikov na uporabniku prijazen način, se bodo lahko iz pasivnih opazovalcev političnega procesa transformirali v njegove soustvarjalce in nadzornike. Hkrati pa verjamemo, da bodo pilotne namestitve občinskega Parlametra kot primer dobre prakse spodbudile tudi druge občine, da postanejo bolj transparentne in odprte.

Kontaktna oseba: Maja Cimerman
acf-tvoja_obcina

Nosilec projekta: Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja

Partner iz države donatorice (Norveška): Åpenhet
Partnerji: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Društvo Organizacija za participatorno družbo, Občina Hrastnik, Občina Ajdovščina