Učite se z Amnesty: z več znanja človekovih pravic gradimo boljši svet

Razpis: Javni razpis za srednje projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 22. 5. 2023–30. 4. 2024
Vrednost projekta: 50.000 evrov 

V Amnesty International Slovenije verjamemo, da je rešitev za vedno pogostejše napade na koncept človekovih pravic v povečanju znanja. Razširiti je treba znanje o človekovih pravicah, o praktičnih načinih, kako se zanje boriti, in dokazati, da aktivizem deluje! Pomembno je, da so te teme navzoče v formalnem in neformalnem izobraževanju ter v  mladinskem sektorju.

V okviru projekta bomo zasnovali izobraževalno video serijo. Kratki video posnetki na posamezne teme človekovih pravic (npr. uvod v človekove pravice, izbrisani, nasilje nad ženskami in dekleti …) bodo uporabni kot samostojen vir učenja in ozaveščanja. Hkrati pa bodo ti posnetki tudi izhodišče za »izobraževalne paketke«, ki bodo vsebovali še pedagoške in aktivistične predloge za delo v razredih in za samostojno delo.

S tem bomo nadgradili dolgoletni program učenja človekovih pravic slovenske Amnesty, v katerem je vodilo redno dopolnjevanje vsebin z raznolikimi orodji, da bi čim več učiteljem_icam ponudili čim bolj zanimive in dostopne načine posredovanja znanja.

Prve paketke bomo pilotirali in evalvirali skozi našo mrežo 1150 pedagoških delavk_cev, predvsem pa računamo, da bodo primerni za predmet Aktivno državljanstvo. Izobraževalne paketke bomo uporabili tudi za obštudijsko dejavnost Akademije Amnesty na Univerzi v Ljubljani in jih distribuirali preko spletnega izobraževalnega centra Akademije Amnesty.

V video posnetkih, ki jih bomo distribuirali tudi na YouTube in družbenih omrežjih organizacije, bodo nastopali strokovnjaki_nje iz Amnesty in predstavniki_ce marginaliziranih skupin ter drugi aktivisti.  Predstavljali bomo uspehe boja za človekove pravice. Del projekta bo tudi začetek izobraževalne »serije« o človekovih pravicah na TikToku.

V projektu nimamo formalnih partnerjev, a bomo aktivnosti v praksi snovali in izvajali v sodelovanju z našo mrežo učiteljev. Pri izvajanju učenja človekovih pravic se v Amnesty International osredotočamo na kontinuirano delo (ne le enkratne delavnice), pozornost namenjamo usposabljanju pedagoških delavcev in si prizadevamo dosegati čim več šol in čim večjo regionalno zastopanost. Pri tem kot vsebinski center služi spletno mesto sola.amnesty.si, kjer bodo izobraževalni paketki objavljeni in na voljo za prenos.

Kontaktna oseba: Metka Naglič
hearts-6963368_640 (1)_ai

Nosilec projekta: Društvo Amnesty International Slovenije