Ustavimo rušenje javnega zdravstva

Razpis: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 19. 5. 2023–18. 1. 2024
Vrednost projekta: 5.000,00 evrov

S projektom Ustavimo rušenje javnega zdravstva želimo nasloviti dve plati krize zdravstvenega sistema – obe izvirata iz vdora zasebnih interesov v javni sistem. Zaradi neuspeha interventnega zakona iz leta 2022 predlagamo popravke, ki bodo dejansko izboljšali dostopnost storitev v javnem sistemu in preprečili nenadzorovano odtekanje denarja za zdravstvo. Posebej se osredotočamo na dostopnost zdravnikov in zdravnic družinske medicine za vse prebivalce in prebivalke in spodbujanje dodatnega dela znotraj javnih zdravstvenih zavodov. Drugi izziv je krivično dopolnilno zavarovanje z enako premijo za bogate in revne, ki naj bi ga v začetku naslednjega leta nadomestil še krivičnejši enotni obvezni prispevek – ta bo bolj obremenil revne, premožnejšim pa prinaša dodatno dohodninsko olajšavo.

V sklopu projekta bomo nadgradili zakonske predloge, ki jih je spomladi pripravila civilna iniciativa Glas ljudstva. Glavnina aktivnosti pa bo usmerjena v široko promocijo predlaganih rešitev in zagovorniške akcije – komunikacijo z odločevalci, javne posvete in razprave, Cilj je sprejetje predlogov, ki bodo koristi prinesli prav vsem prebivalcem in prebivalkam Slovenije, v prvi vrsto pa najbolj ranljivim: socialno šibkim, rizičnim skupinam, kroničnim bolnikom.

Kontaktna oseba: Katarina Rotar
ustavimo-rusenje-javnega-zdravstva

Nosilec projekta: Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva

Partner: Civilna iniciativa Glas ljudstva