Zakon o tujcih – nov poskus nižanja standardov varstva migrantov

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 10. 8. 2020 do 21. 1. 2021
Vrednost projekta: 4.975,39 evrov

Zakon o tujcih je krovni zakon na področju urejanja vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Sloveniji, standard varstva in obseg pravic tujcev pa se z vsako spremembo zakona nižata. Glede na to, da je aktualna vlada napovedala restriktivno migracijsko politiko, pričakujemo, da bo novi predlog sprememb vseboval določila, ki bi položaj tujcev oz. tujih delavcev v Sloveniji še poslabšala, in to že v zelo kratkem času. 

S projektom »Zakon o tujcih – nov poskus nižanja standardov varstva migrantov« se bomo aktivno vključili v postopek sprejemanja zakonodaje. Pripravili in javno predstavili bomo argumente o predlogih, ki jih bo država pripravila glede zakonodaje o tujcih. 

S projektom bomo nagovorili prav vse, ki so tako ali drugače povezani s spremembami pravnega položaja tujcev, od poslank in poslancev državnega zbora, s katerimi bomo komunicirali tudi neposredno, do ministrstev in strokovnjakov, ki jih bomo povabili na javno razpravo o predlogih zakonodaje. Za čim boljšo obveščenost javnosti o spremembah zakonodaje bomo organizirali medijske akcije, obenem pa bomo javnost o dogajanju obveščali oziroma ozaveščali prek družbenih omrežij.

Kontaktna oseba: Goran Lukić
Izdelek brez naslova (2)

Nosilec projekta: Delavska svetovalnica

Partner: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC