ACF Slovenija: Končali smo prvo fazo v javnem razpisu za srednje in velike projekte

Prejšnji teden smo z obveščanjem prijaviteljev tudi uradno končali prvo fazo javnega razpisa za srednje in velike projekte. Od 133 ocenjenih vlog (49 za srednje in 84 za velike) se je v drugo fazo uvrstilo 27 predlogov za srednje projekte (10 za programski rezultat Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij, 4 za Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam in 13 za Opolnomočene ranljive skupine) in 41 predlogov za velike projekte (20 za programski rezultat Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij, 4 za Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam in 17 za Opolnomočene ranljive skupine).

Seznam projektov, uvrščenih v 2. fazo

Da bi se projektne ideje čim bolj približale želenim programskim rezultatom, bomo prijaviteljem v drugi fazi nudili individualno svetovanje. Rok za oddajo celovitih projektnih prijav je 10. april ob 12. uri.

Naslednji javni razpis iz Programa ACF v Sloveniji bo Javni poziv za mikro projekte oz. hiter odziv, ki ga bomo predvidoma objavili konec marca oz. v začetku aprila.