Rezultati razpisa za sofinanciranje srednjih projektov bodo znani do konca meseca

Na razpis za srednje projekte smo prejeli več kot 100 vlog. Kljub velikemu številu so ocenjevalci opravili svoje delo v predvidenem časovnem okviru, tako da so bile vse vloge že ocenjene. Zdaj je na vrsti zasedanje Odbora za izbor projektov Programa ACF v Sloveniji, ki se bo sestal ta četrtek in upravljalcu sklada predlagal končni seznam projektov, ki naj se podprejo. Ker moramo poskrbeti še za pisne obrazložitve vseh ocenjenih vlog in istočasno obveščanje vseh prijaviteljev, bodo odločitve posredovane prijaviteljem do konca meseca.