Delavnice v podporo prijaviteljem – Javni razpis za srednje in velike projekte

V pomoč prijaviteljem na Javni razpis za srednje in velike projekte bomo organizirali več različnih delavnic širom po Sloveniji. Pozorno preberite, komu in čemu so namenjene posamezne delavnice in se glede na to odločite, na katero se boste prijavili.

 

Informativni delavnici

Na informativnih delavnicah bomo podrobneje predstavili cilje razpisa, pričakovane rezultate in učinke (in kakšni projekti te rezultate in učinke naslavljajo), upravičene prijavitelje, vsebino prijavnice, način prijave in ocenjevanja. Ostalih vsebin javnega razpisa ne bomo podrobneje predstavljali, saj so Smernice za prijavitelje napisane zelo podrobno, zato si jih pozorno preberite pred delavnico, bomo pa seveda odgovarjali na posamezna vprašanja.

Program delavnic:

10.00 – 10.15   Predstavitev Programa Active Citizens Fund v Sloveniji
10.15 – 11.30   Predstavitev ciljev razpisa, pričakovanih rezultatov in učinkov
Vprašanja in odgovori
11.30 – 12.00   Odmor
12.00 – 12.30   Predstavitev upravičenih prijaviteljev in partnerjev
Vprašanja in odgovori
12.30 – 14.00   Predstavitev prijavnice, načina prijave in ocenjevanja
Vprašanja in odgovori
14.00                   Zaključek delavnice

Prijavite se lahko samo na eno od obeh delavnic. Čeprav je na voljo veliko število mest (v Ljubljani 400 in v Mariboru 150), bomo v primeru večjega števila prijav udeležbo omejili na eno osebo iz organizacije. Delavnico v Ljubljani bomo prenašali tudi v živo preko CNVOS Facebook in You tube kanala. Tolmačenje v znakovni jezik bo zagotovljeno na delavnici v Ljubljani.

Prijava:
 • LJUBLJANA, 21. 10. 2019, od 10. do 14. ure, Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, PRIJAVE NISO VEČ MOGOČE (rok prijave: do 18. 10. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest)
 • MARIBOR, 24. 10. 2019, od 10. do 14. ure, Hotel City, Ulica kneza Koclja 22, PRIJAVE NISO VEČ MOGOČE (rok prijave: do 21. 10. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest)

 

Kratke informativne delavnice

Kratke informativne delavnice so namenjene manjšim nevladnim organizacijam, ki imajo do 20.000 EUR letnega prometa in delujejo na prednostnih področjih razpisa. Na teh delavnicah bomo posebej predstavili, kako lahko manjše organizacije sodelujejo na tem razpisu.

Prijavite se lahko samo na eno od štirih delavnic.

Prijava:
 • MARTJANCI, 22.10. 2019, od 17.do 19. ure, Bistra hiša, Martjanci 36, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • LAŠKO, 21.10.2019, od 17.do 19. ure, Otročji center Kino Laško , Trubarjeva ulica 13, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • ČRNOMELJ, 24.10.2019, od 17.do 19. ure, bivši Dijaški dom, Ulica Otona Župančiča 7, 2. nadstropje, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • MEŽICA, 24.10.2019, od 17.do 19. ure, Medgeneracijski center, Ob Šumcu 9, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA

 

Delavnice za razvoj projektnih idej

Namen delavnic je pomagati organizacijam, ki že imajo osnovno projektno idejo, to idejo nadgraditi, da bo čim bolje odgovarjala na potrebe okolja in hkrati tudi ciljem razpisa. Na delavnicah bodo udeleženci ustrezno definirali in utemeljili problem in dobili usmeritve, kako priti od problema do rešitve, kar jim bo koristilo tudi pri vseh bodočih projektnih prijavah. Delavnice so namenjene tudi sklepanju partnerstev, saj bomo organizacije s podobnimi projektnimi idejami posebej spodbujali k skupni projektni prijavi.

5 delavnic po Sloveniji je splošnih, namenjenih vsem prednostnim področjem in programskim rezultatom, v Ljubljani pa bomo organizirali še posebno delavnico, namenjeno izključno programskemu rezultatu Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij. Posebej vabimo organizacije, ki delujejo na področjih demokracije, aktivnega državljanstva, dobrega upravljanja in transparentnost ter okolja in podnebnih sprememb. Organizacije, ki delujejo na drugih prednostnih področjih, so vabljene, v kolikor je njihova projektna ideja strogo zagovorniška, sicer pa se lahko udeležijo katere od preostalih 5 delavnic.   

Udeležba na posamezni delavnici je omejena na 50 oseb, ki jih bomo izbrali na osnovi njihovih projektnih idej. Zato v prijavi čim bolj jasno in konkretno opišite svojo projektno idejo. Prijavite se lahko samo na eno delavnico. V primeru velikega nesorazmerja v prijavah med posameznimi delavnicami, bomo prijavljene razporedili na delavnice z manjšim številom prijav.

Program delavnic:

09.00 – 09.30    Uvodna predstavitev udeležencev in načina dela, razdelitev v skupine
09.30 – 11.00    1. krog: osnove

        • problemsko drevo: identifikacija problema ter njegovih vzrokov in posledic,
        • predlagana rešitev problema: opredelitev namena, ciljev, rezultatov in aktivnosti projekta ter ključnih akterjev;

11.00 – 11.45     Odmor za prigrizek
11.45 – 13.00     2. krog: nadgradnja

        • povezava projektne ideje s predvidenimi rezultati in kazalniki programa

13.00 – 13.30     Povzetek spoznanj in usmeritev za naprej
13.30                     Zaključek delavnice

Prijava:
 • 4. 11. 2019, POSEBNA DELAVNICA ZA RAZVOJ PROJEKTNIH IDEJ za ciljno področje razpisa OKREPLJENA ZAGOVORNIŠKA/WATCHDOG VLOGA CIVILNE DRUŽBE – lokacija: LJUBLJANA, Edvard, Igriška 5, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • 6. 11. 2019, NOVO MESTO, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • 8. 11. 2019, MARIBOR, Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • 11. 11. 2019, KOPER, Obrtna zbornica, Staničev trg 1, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • 11. 11. 2019, CELJE, Narodni dom, Trg celjskih knezov 9, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA
 • 13. 11. 2019, LJUBLJANA, ABC HUB Ljubljana, Letališka 3, Učilnica, PRIJAVA NI VEČ MOGOČA