Delavnice v pomoč prijaviteljem na Javni razpis za institucionalno podporo

V pomoč prijaviteljem bomo organizirali dve spletni delavnici, prva je namenjena podrobnejši predstavitvi namena razpisa in razpisne dokumentacije, druga pa strateškemu načrtovanju.

Razpis za institucionalno podporo je namenjen srednje razvitim nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic, demokracije, transparentnosti in aktivnega državljanstva. Pet izbranih organizacij bo dobilo 3-letno podporo v vrednosti 90.000 evrov in široko podporo različnih mentorjev za uresničitev strateškega načrta.

 

Informativna spletna delavnica za prijavitelje na Javni razpis za institucionalno podporo

V pomoč zainteresiranim prijaviteljem bomo 22. januarja 2021 ob 10. uri izvedli informativno spletno delavnico. Na informativni delavnici bomo podrobneje predstavili namen razpisa, upravičene prijavitelje in vse posebnosti tega razpisa. V drugem delu bomo podrobno predstavili, kako izpolniti prijavnico in organizacijski proračun.

Priporočamo, da si pred delavnico natančno preberete javni razpis in vprašanja in odgovore v zvezi z javnim razpisom.

Program delavnice:

10.00 – 10.05 Predstavitev Programa Active Citizens Fund v Sloveniji
10.05 – 11.00 Vsebinska predstavitev javnega razpisa: namen razpisa, upravičeni prijavitelji, izvajanje podpore, finančna pravila

Vprašanja in odgovori

11.00 – 12.00 Izpolnjevanje prijavnice

Organizacijski proračun

Vprašanja in odgovori

12.00 – 12.30 Druga odprta vprašanja

Delavnica bo potekala prek aplikacije Zoom, ki omogoča udeležbo do 100 ljudi. Če bo interesentov več kot 95, bomo udeležbo omejili na eno osebo iz vsake organizacije. Za vse tiste, ki se je ne boste mogli udeležiti, pa bomo posnetek delavnice, vključno z vprašanji in odgovori udeležencev, objavili tudi na našem YouTube kanalu. Rok za prijave se je iztekel.

 

Strateško načrtovanje – spletna delavnica v pomoč prijaviteljem na Javni razpis za institucionalno podporo

Ker je pogoj in temelj za dobro prijavo na javni razpis večletni organizacijski delovni načrt oz. strategija, bomo v pomoč prijaviteljem organizirali posebno strateško delavnico, ki bo v torek, 2. 2. 2021, ob 10. uri.

Delavnica bo obsegala:

  1. Uvod v strateško načrtovanje
  2. Kdo smo? – Identiteta organizacije
  3. Kako delujemo? – Analiza stanja
  4. Kakšni želimo biti? – Vizija in strateški izzivi
  5. Cilji in kazalniki v strateškem načrtovanju
  6. Spremljanje in vrednotenje strateškega načrta
  7. Vaša vprašanja in razprava
10:00 – 11:30 Prvi vsebinski sklop (vmes 5-minutni odmor)
11:30 – 11:50 Daljši odmor
11:50 – 13:20 Drugi vsebinski sklop (vmes 5-minutni odmor)

Delavnica bo potekala prek aplikacije Zoom, ki sicer omogoča udeležbo do 100 ljudi, priporočamo pa, da se delavnice udeležite resnično le tiste organizacije, ki izpolnjujete pogoje za prijavo.

Rok za prijavo se je iztekel.