Končno smo ga dočakali – nov razpis Programa ACF v Sloveniji

Ker je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko donatorjem prijazno predlagala, da se sredstva, ki so še na voljo v okviru Finančnega mehanizma EGP, prerazporedijo na Program ACF, objavljamo prvega izmed dveh načrtovanih razpisov.

Javni razpis za srednje projekte v vrednosti 421.300 evrov je odprt od 14. 11. 2022.

Prijavite lahko projekte s področja demokracije, človekovih pravic, vključno z enakostjo spolov, socialne pravičnosti in podnebnih sprememb v vrednosti od 5.000 do 50.000 evrov. Rok za prijave: 23. 1. 2023 ob 12. uri.

Informativna delavnica

Za razpis bomo 24. 11. 2022 ob 10. uri preko Platforme ZOOM organizirali informativno delavnico. Vsa prosta mesta na delavnici so že zasedena, bo pa posnetek delavnice na voljo tudi na CNVOS YouTube kanalu. Kot vedno, se lahko z vprašanji obrnete na nas tudi po telefonu ali elektronski pošti podpora@acfslovenia.si.