Podpora prijaviteljem na Javni razpis za male projekte

V pomoč prijaviteljem na Javni razpis za male projekte bomo organizirali več različnih delavnic in svetovanj. Pozorno preberite, komu in čemu so namenjene posamezne delavnice in svetovanja ter se glede na to odločite, kam se boste prijavili.

 

Informativna delavnica

V pomoč zainteresiranim prijaviteljem bomo 17. maja 2021 ob 10. uri izvedli informativno spletno delavnico. Na informativni delavnici bomo podrobneje predstavili cilje razpisa, pričakovane rezultate in učinke (in kakšni projekti te rezultate in učinke naslavljajo), upravičene prijavitelje, vsebino prijavnice, način prijave in ocenjevanja.

Priporočamo, da si pred delavnico natančno preberete javni razpis in vprašanja in odgovore v zvezi z javnim razpisom.

Program delavnic:
10.00–10.05 Predstavitev Programa Active Citizens Fund v Sloveniji
10.05–11.00 Vsebinska predstavitev javnega razpisa: namen razpisa, upravičeni prijavitelji

Vprašanja in odgovori

11.00–12.00 Izpolnjevanje prijavnice

Finančna pravila

Vprašanja in odgovori

Delavnica bo potekala prek platforme Zoom, ki omogoča udeležbo do 100 ljudi. Če bo interesentov več kot 95, bomo zagotovili prenos delavnice tudi preko Facebooka. Za vse tiste, ki se je ne boste mogli udeležiti, bomo posnetek delavnice, vključno z vprašanji in odgovori udeležencev, objavili na našem YouTube kanalu.

 

Delavnici za razvoj projektnih idej

Delavnici za razvoj projektnih idej sta namenjeni vsem, ki že imate neko idejo, kaj bi želeli na razpis prijaviti. Na delavnici bomo skupaj pogledali vaše projektne ideje in jih preoblikovali tako, da bodo kar najbolj ustrezale razpisu.

Ob tem boste morali dobro razmisliti, katere probleme s projektom rešujete (brez problema ni projekta!) in tudi, zakaj so ravno te aktivnosti, ki jih želite izvesti, najboljša pot za dosego cilja/rešitve. Delavnici bosta tudi dobra priložnost, da se povežete s sorodnimi organizacijami, ki lahko še izboljšajo vaš projekt.

Delavnici sta tematski in pokrivata prednostna področja razpisa. Dodatno pa je vključeno tudi področje “splošno”, ki je namenjeno tistim, ki ne veste, v katero temo bi se uvrstili ali pa ste morda na dan, ko poteka vaša tematska delavnica že zasedeni.

Udeležba na posamezni delavnici je omejena na 30 oseb, ki jih bomo izbrali na osnovi opisov projektnih idej. Zato v prijavi čim bolj jasno in konkretno opišite svojo projektno idejo. Prijavite se lahko samo na eno delavnico. V primeru velikega nesorazmerja v prijavah bomo prijavljene razporedili na delavnico z manjšim številom prijav.

Program delavnic:
Uvodna predstavitev udeležencev in njihovih projektih idej
Kaj je projekt in kaj je dobra projektna ideja
Od problema do rešitve
Delo v skupini
Kratek odmor
Razmislek o najboljši poti do rešitve problema – kaj vse je potrebno, da bomo problem lahko rešili, kdo nam lahko pri tem pomaga, kakšno je trenutno stanje in kdo vse je del problema ali rešitve
Nadgradnja projektne ideje
Delo v skupini

Delavnici bosta potekali prek platforme zoom.

Prijava:
  • Demokracija, aktivno državljanstvo in transparentnost; Človekove pravice; Varstvo okolja: 27. maj; 10.–13. ura, ROK ZA PRIJAVE SE JE IZTEKEL
  • Opolnomočenje ranljivih skupin; Splošna delavnica: 31. maj; 10.–13. ura, ROK ZA PRIJAVE SE JE IZTEKEL

 

Osebno svetovanje v prvi fazi postopka za nove organizacije iz slabše razvitih geografskih področij

Organizacije, ustanovljene po 1. 1. 2018, ki imajo sedež v vzhodni kohezijski regiji, razen v mestnih občinah, imajo že v prvi fazi postopka dostop do daljšega osebnega svetovanje. – ROK ZA PRIJAVE SE JE IZTEKEL