Program ACF: Končali smo prvo fazo v javnem razpisu za male projekte

Prejšnji teden smo z obveščanjem prijaviteljev tudi uradno končali prvo fazo javnega razpisa za male projekte. Od 70 ocenjenih vlog se je v drugo fazo uvrstilo 40 projektov, od tega 16 za programski rezultat Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij, 12 za rezultat Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam ter 12 za Opolnomočene ranljive skupine.

Da bi se projektne ideje čim bolj približale želenim programskim rezultatom, bomo prijaviteljem v drugi fazi nudili individualno svetovanje. Rok za oddajo celovitih projektnih prijav je 20. oktober ob 12. uri.

Celotni seznam projektov, uvrščenih v 2. fazo, si lahko pogledate tukaj.

Spomnimo: Javni razpis za male projekte je zadnji javni razpis iz Programa Active Citizens Fund v Sloveniji. Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki so imele v letih 2018–2020 povprečni letni prihodek nižji od 50.000 evrov. Na razpisu je na voljo 358.500 evrov. Objavili smo ga 10. maja, rok za prijavo pa je potekel 12. julija.