Razdeljena sredstva Javnega razpisa za srednje in velike projekte – ACF Slovenija

Prišli smo do konca poti prvega od štirih razpisov Programa ACF Slovenija. Razdelili smo 1.469.431,15 EUR in podprli 21 projektov (13 srednjih in 8 velikih projektov), od katerih so trije uvrščeni na rezervno listo.

Pot je bila dolga. Od 163 prispelih prijav iz vse Slovenije (11 statističnih regij), se jih je v drugo fazo uvrstilo 69. Oddanih je bilo 62 prijav, ocenjenih 56: 28 v okviru programskega rezultata Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij (9 za srednje in 19 za velike projekte), 6 v okviru programskega rezultata Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam (3 za srednje in 3 za velike projekte) in 22 v okviru programskega rezultata Opolnomočene ranljive skupine (9 za srednje in 13 za velike projekte). Odbor za izbor projektov je za sofinanciranje priporočil 18 projektnih idej (11 za srednje in 7 za velike). Na posebno rezervno listo so bile uvrščene 3 projektne ideje (2 za srednje in 1 za velike). Za sofinanciranje je bilo izbranih 8 (+ 2 rezervi) vlog v okviru programskega rezultata Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij (4 za srednje in 4 za velike projekte), 5 v okviru programskega rezultata Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam (3 za srednje in 2 za velike projekte) in 4 (+ 1 rezerva) v okviru programskega rezultata Opolnomočene ranljive skupine (3 za srednje in 1 za velike projekte). Prijavitelji podprtih projektov prihajajo iz 6 različnih statističnih regij (Goriške, Koroške, Obalno-kraške, osrednjeslovenske, Podravske in Pomurske).

60.568,85 EUR je ostalo neporabljenih in bodo premeščeni na mikro projekte.

Seznam podprtih projektov

V okviru Programa ACF v Sloveniji je še vedno odprt Javni poziv za mikro projekte oz. hiter odziv. Na voljo je še 15.135,85 EUR. Trenutno smo v procesu prenosa dodatnih 60.000 EUR na ta javni poziv. Pred prijavo si natančno preberite Javni poziv in Smernice za prijaviteljeodgovore na pogosta vprašanja, poglejte posnetek informativne delavnice in gradivo z informativne delavnice, na voljo pa je tudi video!

Jeseni pa bomo objavili nov razpis, in sicer za institucionalno podporo – prvič v Sloveniji bo za NVO na voljo prava institucionalna podpora!