Krepitev nevladnih organizacij

Za povečanje zmogljivosti nevladnih organizacij prijaviteljic in partneric z izboljšanjem transparentnosti, vodenja in upravljanja.