V Programu ACF Slovenija že vidimo ciljno ravnino prve faze Javnega razpisa za srednje in velike projekte

V malo več kot mesecu dni od roka za prijave smo zaključili administrativni pregled in pritožbeni postopek, ocenjevanje prijav gre počasi h koncu. Po zaključku ocenjevanja se bo sestal Odbor za izbor projektov in predlagal projekte, ki se bodo uvrstili v drugo fazo.

Na Javni razpis za srednje in velike projekte je prišlo 162 pravočasnih prijav (62 za srednje in 100 za velike projekte), 1 prijava za srednje projekte je bila prepozna. Skupaj je bilo potrebno dopolniti 24 vlog (11 za srednje in 13 za velike projekte). Zavrnjenih je bilo 29 vlog (13 za srednje in 16 za velike projekte). Tako ocenjevalci trenutno ocenjujejo 133 vlog (49 za srednje in 84 za velike projekte). Ko bo ocenjevanje končano, se bo sestal odbor za ocenjevanje projektov, ki bo predlagal projekte za drugo fazo. Na podlagi predloga odbora upravljalec sklada sprejme končno odločitev, pripravi obrazložitve za vse ocenjene vloge in nekje do 20. 2. odpošlje paket dobrih in slabih novic.

Pozorno nas spremljajte!